Business Impact Analyse (BIA)

In onze dynamische wereld kan het onverwachte elk moment toeslaan. Denk hierbij aan stroomuitval, een menselijke fout of een ICT-storing. De Business Impact Analyse (BIA) is daarom een onmisbaar instrument om de mogelijke gevaren én de impact op uw bedrijfsvoering in kaart te brengen. Met onze BIA helpen we u de mogelijke bedreigingen te identificeren die aanzienlijke kosten en omzetverlies met zich mee kunnen brengen, als er geen passende maatregelen worden genomen.

Wat is een Business Impact Analyse?

De Business Impact Analyse is een hulpmiddel voor organisaties die hun veerkracht en herstelcapaciteit willen versterken. Bij AuditConnect hebben we een Business Impact Analyse ontwikkeld om uw bedrijf te voorzien van een gedetailleerd overzicht van hoe bedrijfsprocessen kunnen worden beïnvloed door potentiële verstoringen.

Onze consultant voert een diepgaande analyse uit op specifieke bedrijfsgebieden die voor uw organisatie van belang zijn. We evalueren uw afhankelijkheden en brengen in kaart welke niveaus voor het herstel acceptabel en noodzakelijk zijn.

Elk bedrijfsproces wordt gekwalificeerd met een duidelijk kleurcoderingssysteem: groen staat voor goed, oranje vraagt om aandacht en rood geeft aan dat onmiddellijke actie noodzakelijk is. Het resultaat van deze analyse is een persoonlijk optimalisatierapport

Voordelen

Analyse uitgevoerd door een van onze gespecialiseerde consultants

Persoonlijk rapport met aanbevelingen voor de korte-, middelbare- en lange termijn

Diepgaand inzicht in de impact van verstoringen op uw bedrijfsactiviteiten

De mogelijkheid om na de BIA gebruik te maken van onze Business Continuity Consulting-dienst om uw bedrijfsveerkracht verder te verbeteren én te behouden

De uitvoering

Onze consultant neemt contact met u op om de voorbereidingen te starten, wat ongeveer een halve dag in beslag neemt. Vervolgens wordt de BIA op afstand of op locatie uitgevoerd, waarvoor ook een halve dag wordt gepland per bedrijfsproces. De resultaten worden in ongeveer één dag verwerkt in een op maat gemaakt rapport, dat persoonlijk aan u wordt gepresenteerd. Op basis van de bevindingen kunnen we samen Business Continuity implementeren om de veerkracht van uw bedrijf verder te versterken.

Contact

Hier meer over weten?