De mens als sterkste schakel

Het belang van Security Awareness

Samen kunnen we de mens transformeren van zwakste schakel naar sterkte schakel in cyber security

Wat is het toch fijn om de wereld van informatiebeveiliging werkzaam te zijn!  Dagelijkse mogen wij advies geven over actuele dreigingen, het effectief toepassen van risicomanagement en het implementeren van maatregelen. Bij één van deze maatregelen willen we vandaag even stilstaan:  Het vergroten van de weerbaarheid van management en medewerkers ten aanzien van cybersecurity. Wanneer medewerkers niet bewust gemaakt worden van hun rol in cyberweerbaarheid kan dit grote gevolgen hebben. Hier onder lees je waarom.

 

Grote verschuiving van klassieke misdaad naar cybercriminaliteit

Helaas is de wereld van cybersecurity niet bij iedereen bekend en juist hier zijn cybercriminelen zich maar al te bewust van. In de jaren van de corona pandemie heeft een enorme verschuiving plaatsgevonden van ‘klassieke’ misdaad naar online cybercriminaliteit.

 

Wat maakt cybercriminaliteit zo interessant voor criminelen?

Iedereen kan het doen:

Waar vroeger specifieke kennis nodig was om cybercriminaliteit uit te voeren wordt dat tegenwoordig steeds eenvoudiger. Het kunnen bedienen van een telefoon of laptop is doorgaans al voldoende om mensen te kunnen oplichten. Kant-en-klare (aanvals)software is online te koop en daarnaast zijn er tegenwoordig ook aanbieders van specifieke diensten zoals Phishing-as-a-Service.

Lage pakkans:

De pakkans bij cybercriminaliteit is erg laag; bij ongeveer 1 (!) procent van de gevallen komt een verdachte in beeld.

Hoge beloning:

De financiële schade door cybercriminaliteit loopt snel op, in 2021 binnen Nederland liep de schade al in de tientallen miljoenen euro’s 

 

Belangrijkste oorzaak

De belangrijkste oorzaak waardoor cybercriminaliteit voor ons zo’n groot probleem en voor cybercriminelen zo lucratief is geworden, de weerbaarheid en het lage risicobewustzijn en informatiebeveiligingskennis van mensen.

Helaas bestaat de modus operandi van cybercriminaliteit uit vooral het misbruiken van de minder weerbare mensen en organisaties. Zoals eerder benoemd is de wereld van informatiebeveiliging niet de wereld van iedereen. Juist daarom is het zo belangrijk om de weerbaarheid van mensen tegen cybercriminaliteit te verhogen en ze te laten inzien dat cybercriminaliteit een onderdeel van de wereld van iedereen is. Op deze manier leren steeds meer mensen hoe ze zelf online dreigingen kunnen herkennen en melden, maar ook hoe de impact van een cyberaanval zo effectief mogelijk kan worden beperkt.

 

Samen kunnen we de mens transformeren van de zwakste schakel naar de sterkte schakel.

Door te investeren in bewustwording ten aanzien van informatiebeveiliging wordt onze grootste kwetsbaarheid onze grootste kracht. Hierdoor wordt cybercriminaliteit minder aantrekkelijk voor criminelen en blijft steeds meer mensen dit leed bespaard.

Maatregelen zoals gesimuleerde phishing-aanvallen, fysieke bewustwordingstrainingen en digitale kennisitems kunnen, wanneer passend gemaakt, een groot verschil maken.

Ben je benieuwd onze security awareness oplossingen en hoe dit er voor jouw organisatie uit ziet?

Neem vrijblijvend contact op.