Interne audit

In een tijd waarin zakelijke transparantie, naleving van regelgeving en efficiënte bedrijfsvoering van het grootste belang zijn, voldoen steeds meer bedrijven aan officiële certificering (ISO27001/BIC/BIO/NEN7510).

Onderdeel van de controle- en verbetercyclus is de jaarlijkse Interne Audit, waarbij uw interne processen, systemen en controls worden geëvalueerd ten aanzien van de normen en voorschriften. Onze onafhankelijke Interne Audit is ontworpen om u te helpen en ontzorgen en om ervoor te zorgen dat uw organisatie blijft voldoen aan de voor u geldende standaarden.

Wat is een interne audit?

Onze Interne Audit is een samenwerkingsproces tussen onze experts en uw organisatie. Onze gecertificeerde consultants testen systemen, processen en andere aspecten op conformiteit aan de voor u geldende normen. We voeren een onafhankelijke Interne Audit uit door middel van interviews en documentatieonderzoek.

Wij scoren de vereisten van de norm op basis van dezelfde principes als een certificerende instelling. Namelijk: Kritieke afwijkingen; Niet kritiek afwijkingen; Observaties én suggesties ter verbetering. De resultaten van de interne audit worden uitgebreid gerapporteerd en met u besproken.

Voordelen

Nauwkeurige en onafhankelijk auditrapportage met advies om te kunnen voldoen aan de geldende normen.

Op maat gemaakt advies en begeleiding om uw interne auditproces te optimaliseren en te stroomlijnen.

De mogelijkheid om uw interne audit uit te voeren bij uw leveranciers of partners

Uw organisatie voldoet aan de jaarlijkse controle- en verbetercyclus

De uitvoering

Wij beginnen met het inplannen van een intakegesprek, om uw bedrijf beter te leren kennen en met u te overleggen op welke vlakken binnen uw bedrijf een interne audit nodig is en welke kaders het betreft (ISO27001/BIC/BIO/NEN7510). Dit duurt maximaal 2 uur. Vervolgens plannen wij verschillende interviews met de benodigde medewerkers binnen uw organisatie om de afgesproken processen en normvereisten te beoordelen. Houdt u rekening met enkele dagen werk. Aan de hand van de informatie stellen wij een uitgebreide rapportage op, met daarin ook de adviezen die nodig zijn op aspecten waar u nog niet aan de huidige norm voldoet. De resultaten van de audit en de adviezen worden uitgebreid met u besproken.

Contact

Hier meer over weten?