ISO Security Consulting

Vanuit de ISO gap analyse is een plan van aanpak opgesteld waarin staat welke stappen uw bedrijf moet nemen om te voldoen aan een bepaalde ISO-norm. In dit plan van aanpak wordt onder andere opgenomen hoeveel tijd de security specialist nodig acht voor een succesvolle implementatie van ISO 27001 of NEN 7510, de BIC of de BIO en, indien gewenst, het behalen van certificeringen.

Wat is ISO Security Consulting

ISO security consulting is altijd maatwerk en is modulair opgebouwd. Je kunt er als organisatie voor kiezen om de stappen los af te nemen, of een compleet implementatietraject af te nemen.

Bij een implementatie volgen we een aantal essentiële stappen:

 

 

 

Voordelen

Maatwerkondersteuning om tot een succesvolle implementatie van ISO 27001 of NEN 7510 te komen

Security consulting biedt ondersteuning bij het succesvol behalen van certificatie op de ISO27001 of NEN 7510 en aanverwante normen

Wij komen om weer te gaan, dat betekent dat wij zodanig coachen dat uw organisatie aan het einde van de implementatie in staat is om zelfstandig het ISMS te runnen

Security ondersteuning is zowel mét als zonder ISMS tooling af te nemen

De uitvoering

Op basis van de ISO gap analyse heb je een inschatting gekregen van het aantal consultancydagen dat nodig is omtot certificering te komen óf om compliant te worden aan de ISO 27001/NEN 7510 óf aanverwante norm. Doorgaans ligt een implementatietraject qua omvang tussen de 14 en 30 dagen.

 

Contact

Hier meer over weten?