Managed Awareness Training

Zodra de we in beeld hebben wat de huidige basiskennis van uw medewerkers is (middels de Mystery visit en de Attack simulator), is de Managed awareness training de volgende stap in het veiliger maken van uw organisatie middels het verbeteren van de kennis van uw medewerkers. Uw medewerkers zijn immers de belangrijkste schakel in het verdedigen tegen digitale dreigingen.

Wat is Managed Awareness Training?

Uit onderzoek blijkt dat de kracht van herhaling
essentieel is in het up-to-date houden van kennis en het
kunnen maken van risico inschattingen. De Managed
awareness training bestaat uit een programma van drie
jaar, waarin er jaarlijks een fysieke training gegeven
wordt bij u op locatie en gedurende het jaar continue
trainingen en testen worden uitgevoerd, onder leiding
van onze Security consultant. De jaarlijkse fysieke
training neemt zo’n 2 uur in beslag en zal de laatste risico’s
en ontwikkelingen behandelen met jullie medewerkers.

De online training zijn zeer laagdrempelig en kunnen door
de medewerkers op een voor hun gunstig moment volgen.
Wij houden maandelijks in de gaten wie van uw medewerkers conform afspraken de trainingen en testen hebben afgerond. Wij zullen per kwartaal een phishing campagne opzetten en uitvoeren.

 

Voordelen

Hiermee voldoet uw organisatie aan de trainingsvereiste van veel verzekeraars

Laagdrempelig manier van trainen, om de betrokkenheid van medewerkers te maximaliseren

Awareness en security worden een proces, geen project

Maandelijks inzicht in de progressie van jullie medewerkers

Middels deze trainingen voldoet uw organisatie aan de ISO27001, NEN7510 en aanverwante normen

De uitvoering

Wij zullen in overleg het concept van de Attack simulator samen opstellen, daarna zullen we de attack simulator inrichten en uitvoeren. De resultaten zullen we samenvoegen en op basis hiervan zal de rapportage opgesteld worden, waarna we uitgebreid de tijd zullen nemen om dit met jullie te bespreken. Aan de hand van de uitkomsten zal onze security specialist advies geven omtrent de te nemen vervolgstappen. Onze security specialist zal in totaal zo’n ~[12] uur bezig zijn met afstemmen, inrichten, uitvoeren, collecteren van data, opstellen van rapportage en nabespreking van de uitkomsten.

Contact

Hier meer over weten?